Biểu trưng pha lê 57

GB-06
GB-06

Biểu trưng đĩa pha lê
GB 57
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Đường kính 180mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung