Biểu trưng pha lê 59

IMG_6203
IMG_6203

Biểu trưng pha lê
GB 59
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Cao 20cm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in