Biểu trưng pha lê 04

GB-04
GB-04

Biểu trưng pha lê tấm tròn có đồng hồ
GB 04
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Đường kính 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung

Categorized in