Biểu trưng pha lê 58

GB-03
GB-03

Biểu trưng pha lê tấm cánh hạc
GB 58
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Size 1 cao 200mm, Size 2 cao 175mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung

Categorized in