Biểu trưng pha lê 02

img_6923
img_6923

Biểu trưng pha lê
GB 02
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: theo yêu cầu
Công nghệ: in, khắc