Biểu trưng đĩa đồng 11

DSC_0478
DSC_0478

Biểu trưng đĩa đồng in ảnh
GBT 11
Kích thước: đường kính 16cm
Công nghệ: ép ảnh