Biểu trưng đĩa đồng 10

IMG_3932
IMG_3932

Biểu trưng đĩa đồng hộp gỗ
GBT 10
Kích thước: 160×160 mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu