Biểu trưng đĩa đồng 07

2GKPT003
2GKPT003

Biểu trưng đĩa đồng hộp gỗ
GBT 07
Kích thước: Đường kính 165mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, mạ vàng