Biểu trưng đĩa đồng 05

GBT-05
GBT-05

Biểu trưng đĩa đồng
GBT 05
Kích thước: Đường kính 165mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, mạ vàng