Biểu trưng đĩa đồng 13

IMG_3688
IMG_3688

Biểu trưng đĩa đồng đúc

GBT13

Công nghệ: đồng đúc, mạ vàng

Kích thước: 16cm, 18cm