Biểnchứcdanh gỗ đồng 07

Bien chuc danh
Bien chuc danh

Biển chức danh gỗ đồng 2 mặt

Chất liệu: gỗ,đồng

Công nghệ: ăn mòn đồng, dán lên 2 mặt biển gỗ

Categorized in