Biểnchứcdanh gỗ đồng 08

2
2

Biển chức danh tam cấp gỗ đồng

Chất liệu: gỗ ,đồng

Công nghệ: ăn mòn đồng 2ly cắm xuống đế gỗ

Categorized in