Biểnchứcdanh pha lê 02

07
07

Biển chức danh để bàn có thể thay tên
Chất liệu: pha lê
Công nghệ: in nội dung mặt biển, thay tên