Biểu trưng đĩa đồng 14

IMG_20160509_102145
IMG_20160509_102145

Biểu trưng đĩa đồng gỗ xoay

GBT14
Công nghệ: đồng đúc, mạ vàng