Bát pha lê 10

D07
D07

Bát pha lê ( dùng thả hoa, đựng hoa quả)

Công nghệ: in khắc chữ theo yêu cầu

Sản phâm đựng trong hộp carton tiêu chuẩn.

Categorized in