Ấm chén sứ bát tràng 22

IMG_2089
IMG_2089

Ấm chén sứ bát tràng
GAC 22
Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu

Categorized in