Ấm chén sứ bát tràng 01

GAC09
GAC09

Ấm chén sứ bát tràng kẻ chỉ xanh
GAC 01

Dung tích: 650ml
Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu

Hộp đựng: hộp xốp định hình hoặc hộp xi lót lụa