Biểu trưng pha lê 38

IMG_20160325_155040
IMG_20160325_155040

Biểu trưng pha lê thuyền buồm
GB 38
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: cao 18cm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội nội dung