Số kỷ niệm 50 năm

IMG_4105
IMG_4105

Số kỷ niệm 50 năm

SKN23
Chất liệu: gỗ, mika
Công nghệ: in màu nội dung

Categorized in